FundaciĆ³n Bancaria Vital Banku Fun dazioa

Gardentasuna

Lege-esparrua

2013ko abendua

26/2013 Legea, abenduaren 27koa, aurrezki kutxei eta banku-fundazioei buruzkoa.

2015eko azaroa

6/2015 Zirkularra, azaroaren 17koa, Espainiako Bankuarena, balore-merkatu ofizialetan negoziatzeko onartutako baloreak jaulkitzen ez dituzten aurrezki kutxen ordainsariei eta erakunde-gobernuari buruzko txostenen zenbait alderdiri buruzkoa eta banku-fundazioek kreditu-erakundeetako partaidetzetatik eratorrita dituzten betebeharrei buruzkoa.

2016ko ekaina

9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa.

2019ko uztaila

115/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena.

Aurrekontuak

(Mila eurotan)

2019

2020

%

Kutxabanketik jasotako dibidendua

18.169

19.018

5%

Borondatezko Erreserba Fondoa

7.380

7.438

1%

Jarduerarako fondoak

10.789

11.580

7%